Πολιτικός

Καθοδόν για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος White είχε την ευκαιρία να συναντήσει στο Παρίσι τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αν και εκτός κυβέρνησης εκείνη την εποχή, ο Βενιζέλος παρέμενε η εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της χώρας. Στα απομνημονεύματά του ο White εξιστορεί ότι ο Βενιζέλος ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικός σχετικά με τη μεταφορά του Ανατόλια στην Ελλάδα και συνιστούσε ως την πλεόν κατάλληλη έδρα τη Θεσσαλονίκη. Διαβεβαίωνε επίσης τον White ότι θα είχε τη στήριξη του ελληνικού κράτους σε αυτή την κίνηση, όπως την παροχή γης και νερού και την απαλλαγή από δασμούς και φόρους.

Λουκάς Πέτρου Κυρίδης
Charles Martin Hall

Μοιραστείτε το!