Καθηγήτρια

Η Άννα Μπεντροσιάν – Φελισιάν ήταν μια ντόπια γυναίκα αρμενικής καταγωγής με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πόλη της Μερζιφούντας. Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του Παρθεναγωγείου το 1871, ως δασκάλα και σύμβουλος και αποτέλεσε μια ισχυρή παρουσία, γεφυρώνοντας με υπομονή και επιμονή το πολιτισμικό χάσμα μεταξύ Αρμενισσών και Αμερικανίδων που συνυπήρχαν στο campus, επί μισό αιώνα.

Lee Myer
Ernest Riggs

Μοιραστείτε το!