Έφορος

O Dr. Albert Shaw από τη Νέα Υόρκη έγινε μέλος του Σώματος των Εφόρων του Ανατόλια το 1922, όταν προέκυψε η ανάγκη για μία ξεχωριστή επιτροπή που θα δεν θα ταυτίζεται με την Ελεγκτική Επιτροπή του Αμερικανικού Συμβουλίου, ώστε το Κολλέγιο Ανατόλια να καταφέρει να εξασφαλίσει το Εκπαιδευτικό Κληροδότημα Charles M. Hall και να αποκτήσει μία σημαντική οικονομική βάση. Με την παρέμβασή του, το Κολλέγιο Ανατόλια κατάφερε να λάβει και νέα δωρεά ύψους 275.000 δολαρίων από το Κληροδότημα Hall, πέρα από την αρχικά συμφωνημένη δωρεά των 50.000 δολαρίων, καθώς και επιπλέον 25.000 δολάρια για την κατασκευή των νέων του εγκαταστάσεων.

Mary Hill Surpless
Ηλίας (Έλι) Προδρόμου Αγνίδης

Μοιραστείτε το!