Στα επόμενα 100 χρόνια έμπνευσης, αφοσίωσης και προσφοράς στη Θεσσαλονίκη και πέρα από αυτά!

Σύνθια Σαραφιανού, Απόφοιτη Ανατόλια High School ‘05