Ευχές για έναν αιώνα εμπνευσμένων γενεών που θα χαράξουν το δρόμο προς την αριστεία

Σπύρος Χιωτέρης, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια – Σ.Α.Α.Κ. Ανατόλια