Αλλά 100 χρόνια δημιουργίας, προσφοράς, γνώσης και μόρφωσης. Άλλες 100 ευκαιρίες σε παιδιά με υποτροφία να γνωρίσουν τον θαυμάσιο κόσμο του Ανατόλια. Να αδράξουν την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Σπυριδούλα Γαρτσιώνη, γονέας