Τα 100 να γίνουν 1000. Future Cometh για πάντα!

Post-Spectacular Office, Art Direction and Design for Centennial visual Identity and Exhibition