Και στα διακόσια χρόνια με το καλό με παρόντες τους απογόνους μας.

Καρπούζας Γιώργος, Απόφοιτος Ανατόλια High School ‘93