Συγχαρητήρια για τα 100 χρόνια εκπαίδευσης και επένδυσης στη ζωή των νέων και στο συλλογικό μας μέλλον! Ευχές για τα επόμενα 100!

Heather Funk, Διδακτικό & Διοικητικό Προσωπικό Κολλεγίου Ανατόλια