Αγάπη, όραμα και δημιουργία για όλες τις επόμενες γενιές στα βήματα των προκατόχων τους.

Ανώνυμος